Fakta

Middelalderen kort fortalt

Den gode længere introduktion kan f.eks. læses på Wikipedia
eller på Den Store Danske.
 
En kort udgave kunne lyde sådan her:
Sydpå betegner begrebet middelalderen perioden fra Romerrigets fald frem til renæssancen, altså fra ca. 500 til ca. 1400-1500.
I Danmark bruger vi ordet middelalder om perioden fra vikingetidens afslutning ca. 1050 frem til reformationen i 1536.
 
Den danske middelalder er karakteriseret af:
  • Fremvæksten af egentlige byer med handel og særlige rettigheder.
  • Den katolske (almindelige) kirkes centrale position.
  • Magten i samfundet deles af adel, konge og kirke, ofte i indbyrdes kamp.
  • Langt den største del af befolkningen lever stadig i landsbysamfundene.
Den danske middelalder var bestemt ikke en statisk periode. Der er stor forskel på det nykristnede Danmark i 1050 og det kongemagtsdominerede danske storrige ved reformationen 500 år senere i 1536. Perioden dækker 20-25 generationer og inddeles almindeligvis i tre underperioder:
  1. Tidlig middelalder (ca. 1050-1200)
  2. Højmiddelalderen (1200-1400)
  3. Senmiddelalderen (1400-1536)
Frivillige nutidige "middelalderfolk" beskæftiger sig typisk mest med høj-og senmiddelalderen, sikkert fordi vores viden og kilder er bedst, når det gælder disse perioder.
 
Et inspirationslink mere: Dansk Historie