Nyt middelalderår er indledt

Den 27. januar 2018 har foreningen afholdt generalforsamling.

Ejner Nyrup var en udmærket og neutral dirigent.
Og alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Der var en fin beretning fra formanden Inge Bugge om årets aktiviteter og et flot regnskab fra kassereren, Marianne Nyrup. 
Så fik vi en dejlig frokost med medlemmernes medbragte retter. Uh, hvor vi spiser godt i vores forening !
På det efterfølgende medlemsmøde blev foreningens aktiviteter i 2018 diskuteret. Der blev besluttet  deltagelser i markeder på Majmarkedet i Viborg, nogle medlemmer deltager i Erik Menveds marked i  Kalø, nogle på Voergård, og en del på Spøttrup. 
Desuden ønsker foreningen at besøge Moesgård museum og Hjerl Hede, hvor der kan søges inspiration til egen formidling.