Arbejdsdag i marts

Inge Bugge i køkkenet - den nye teltdug var just ankommet

Så der blev produceret teltstænger - og til sidst blev teltet rejst.